Privacy Policy

Akoestiekverbeteren.nl is onderdeel van Allkoestiek, gevestigd aan de Molenweg 101, 3781 VC in Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allkoestiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Allkoestiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Allkoestiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht. De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. 

Gegevens inzien
U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Uw verzoek daartoe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld. Als de door ons verstrekte informatie aangaande uw persoonsgegevens onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Vragen?
Vragen hiervoor kunt u via info@akoestiekverbeteren.nl aan ons stellen. Natuurlijk kunt u ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.